Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Bezpečnost a ochrana informací

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apd.

Všeobecné podmínky

Platba převodem na účet po první hodině jazykového kurzu na měsíc dopředu. Číslo účtu je 0800/1753491013.

Klient má právo zrušit maximálně jednu lekci za šest týdnů při frekvenci studia jednou týdně nebo každou 6. lekci nejpozději 24h předem, za tuto lekci nemusí platit. Další zrušené lekce ze strany klienta je klient povinen uhradit v plné výši. V případě zrušení lekce lektorem má klient nárok na náhradní lekci.

Pokud nemůže klient přijít v domluvené době, je možné domluvit si náhradní lekci v jiném čase.

 

INTENZIVNÍ VÝUKA ANGLIČTINY, ČÍNŠTINY A ČEŠTINY PRAHA 2

CHCEŠ:

1. se těšit na každou hodinu

2. mluvit přirozeně a bez strachu

3. mít dobré výsledky, i když se sám moc učit nebudeš

 

KONTAKT:

Mgr. Olga Hanzlová

Praha 2 - Vinohrady

Telefon: 732307993

olihan@email.cz

Přihlášení